Skip to main content

Levenswerk

Van kinds af aan was ik gefascineerd door geneeskunde, het is mijn roeping en levensdoel, het waarom ik hier op de wereld ben. Het was voor mij evident dat ik geneeskunde zou doen, ondanks dat er niets in mijn familiale omgeving was die mij hierop voorbereidde of een voorbeeldfunctie had.

Ik heb gestudeerd aan de KUL , eerst in Kortijk en daarna in Leuven waar ik afgestudeerd ben als huisarts.

Daarna heb ik samen met Dr. Ria Follet, in Deinze gedurende 7 jaar  een duopraktijk huisartsgeneeskunde gehad, die bijzonder verrijkend was: 2 jonge mama’s die samen een praktijk runden en kinderen mochten opvoeden.

Na een aantal jaar praktijk begon ik me toch af te vragen of er niet iets meer is. Ik had het moeilijk met chronische ziekten, die eigenlijk medicatie kregen om minder symptomen te hebben, maar die eigenlijk niet genazen. En hier heb ik mijn weg gevonden in de complementaire therapieën.

Mijn ogen gingen open toen ik acupunctuur begon te studeren: naast het zenuwstelsel, spijsverteringsstelsel, bloedvatstelsel ... er is ook iets als een energetisch stelsel in ons lichaam, met energiebanen waar de Qi of energie door kan stromen en aan de basis ligt van ons fysisch-energetisch welzijn.

Daarna was mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben ik homeopathie gaan studeren, eerst unitaire , dan complexen en later klinische homeopathie.

Ook homotoxicologie heb ik bestudeerd, omdat men hier uitgaat van het idee dat men ziek is als de toxinen in het lichaam te hoog worden en de uitscheiding niet voldoende is, die therapie helpt het lichaam te ontgiften.

Neuraaltherapie kwam op mijn weg en hier voelde ik mij thuis. Hier kreeg ik meer inzicht in de Matrix en het fysisch-energetisch aspect gezond en ziek zijn. Maar bovenal kreeg ik een manier van behandelen voor heel veel chronische klachten, zolang ze nog niet te diep in de materie verankerd zijn. Dus ik zie heel veel mensen met allerlei klachten waarbij allerhande onderzoeken niet zoveel uitwijzen. Dus patiënten waarvan men klassiek zou zeggen: ‘het zit tussen uw oren’. Met die therapie heb ik reeds wonderen beleefd zeker als het ‘secundefenomeen’ optreedt.

Voeding speelt een cruciale rol. Ons fysiek lichaam is als een huis dat constant opgebouwd, onderhouden en wat niet meer deugd afgebroken moet worden en verwijderd. In ons lichaam komen de bouwstenen vanuit de voeding. Iedere seconde zijn er per cel tienduizenden chemische reacties. Bij bepaalde tekorten of overschot krijg je stoornissen en de normale werking wat ziekte kan geven.

Ik ben mij ook gaan interesseren in orthomoleculaire geneeskunde om de invloed van voedingsstoffen, mineralen, vitamines, spoorelelementen, ...op de algehele gezondheid te kennen.

Maar er is ook de grote invloed van de geest. Dat subtiel deel van ons dat denkt, voelt, emoties heeft, beslissingen neemt, handelt. In mijn eigen leven en dat van mijn patiënten heb ik dit mogen ervaren. Ondanks alle mogelijke lichamelijke-energetische therapieën kunnen er klachten blijven bestaan die rechtstreeks te maken hebben met hoe iemand in het leven staat, welke emoties er niet verteerd zijn, welke trauma’s er nog steeds blijven doorwerken, welke overtuigingen iemand er op nahoudt. Hieromtrent heb ik ook diverse opleidingen gehad oa. body-mind technieken, schaduwwerk, Hart-intelligentie, geweldloze communicatie,Eft,  ... waardoor ik veel meer invoelingsvermogen geleerd heb en dieper kan zien en dieper hulp kan bieden.

En daarnaast is er het spirituele aspect, de verbinding met onze kern, ons bewustzijn, of ook onze ziel. Dit is wie we in wezen zijn, een bewustzijn dat gebruikt maakt van geest en lichaam om hier op aarde iets te creëren. Ik ga ervan uit dat we hier op deze planeet niet toevallig hier zijn maar dat we hier zijn met een doel. Verbinding hebben met wie we zijn en weten wat ons doel is, is fundamenteel om gezond te zijn. Meditatie doe ik al jaren en dit is een middel dat je dieper in contact brengt met je diepste kern, wie je echt bent. Terzelfdertijd word je je meer bewust van gevoelens, emoties, gedachten, die je hebt maar niet bent,  waardoor je meer vrij kunt handelen. Meditatie vind ik heel belangrijk en ik geef hieromtrent ook initiaties.

Gezond leven is als er een balans is tussen lichaam geest en ziel. In het Chopra centrum in Californië heb ik via een Ayurvedische lifestyle leraren opleiding - combinatie van meditatie, yoga, en Ayurvesische basisprincipes- die balans meer mogen ervaren, zodat ik die ook vanuit ervaring kan onderrichten.

De balans tussen lichaam geest en ziel, hier ligt echte heling, dit is waar mijn echte passie ligt. In een consultatie luister en kijk ik niet alleen met mijn oren, ogen en mijn verstand, maar ook met mijn gevoel mijn hart en intuïtie. Dit leidt mij naar een ingangspoort van wat eerst moet benaderd worden. Ik maak gebruik van alles wat ik in de loop van mijn leven geleerd en geïntegreerd heb, zowel klassieke therapieën als complementaire. Ik handel vanuit integriteit, van wat ik op dat moment kan aanbieden.  Als ik aanvoel dat er kennis en kunde van andere artsen, of andere gezondheidswerkers nodig is , klassiek of complementair, dan verwijs ik.

Genezen, helen is geen eenrichtingsverkeer; het is een gedeelde verantwoordelijkheid: ik bespreek alles met de patiënt, maar die is hoe dan ook de verantwoordelijk voor zijn gezondheid. Soms zijn er handelingen of ingrepen nodig door de arts, maar meestal vraagt genezen een actieve deelname van de patiënt. Hoe dan ook het is een weg naar meer heelheid, meer energie en meer meer vreugde.

Gezondheid is niet zozeer de afwezigheid van ziekte als wel hoe je meest in balans komt waardoor je vreugde, blijheid, lichtheid en "leven" ervaart.