Skip to main content

Homotoxicologie

Homotoxicologie is de studie van de invloed van homotoxines ( toxines die zich in de mens bevinden) op het menselijk organisme. Die toxines kunnen van buitenaf komen, en ook door het lichaam zelf gemaakt.

Dr. Heinrig Reckeweg (1877-1944) was een Duits natuurgeneeskundig arts die vond dat de Homeopathie te kort schoot in het behandelen van klachten van fysieke aard.. Zijn belangrijkste toevoeging aan de natuurgeneeskunde was de leer van de homotoxicologie. Daarmee wilde hij een brug slaan tussen de allopathie (reguliere geneeswijze) en de natuurlijke geneeswijzen.
Homotoxicologie betekent letterlijk de leer van de zelfvergiftiging van het lichaam. Deze zelfvergiftiging vindt plaats via de lichaamsvochten en wordt veroorzaakt door voeding, leefwijze zowel fysiek als mentaal) en leefomgeving.

Homotoxicologische definitie van ziekte

  • De expressie van doelgerichte biologische verdedigingsmechanismen tegen endogene en exogene homotoxines
  • Of de expressie van de compenserende inspanning van het organisme op de toxische schade die het ondergaan heeft.

De aanwezigheid van homotoxines beïnvloedt de functies van de cel en daardoor de functie van heel het lichaam. Het lichaam probeert zich van die toxines te ontdoen en de schade te herstellen die gemaakt is door die toxines. Dit geeft lichamelijke symptomen. Vanuit het oogpunt van de homotoxicologie , is de ziekte de reactie van het lichaam op de aanwezigheid van storende homotoxines. Wat we herkennen als de klinische symptomen van ziekte is dat wat aan de oppervlakte komt als het verdedigingssysteem reageert of gereageerd heeft op die bedreiging.
Dit betekent dat ziekte niet de aanwezigheid van symptomen als zodanig is, want deze zijn enkel tekens van een voortdurende verdediging van het organisme.

Zolang de klinische symptomen beschouwd worden als een bedreiging voor de levenskwaliteit van de patiënt en de hele behandeling gericht is op het wegnemen van deze symptomen, zullen de resultaten oppervlakkige zijn en we hypothekeren de gezondheid van de patient op lange termijn.

Homotoxicologische behandeling

Homotoxicologische behandeling is een biotherapeutische behandeling. Men houdt steeds rekening met de oorzakelijke homotoxines en door het stimuleren van het lichaamseigen afweersysteem, wordt de eigenlijke oorzaken van de ziekte aangepakt. Biotherapie is altijd een regulatietherapie, en nooit een onderdrukkingstherapie.

Reckeweg heeft de 6 fasen evolutietabel uitgewerkt. Dit is een beschrijving hoe de progressieve intoxicatie van het lichaam verloopt en welke klinische 'ziekten ' hieraan verbonden zijn. Hij heeft heel veel homeopatische complexproducten ontwikkeld om het lichaam te helpen zich progressief van die toxines te ontdoen. Als men weet hoe men ziek wordt kan men ook inzicht krijgen hoe men weer gezond wordt. 

 


Werkplek integratief leven voor een vervuld, inspirerend en passioneel leven