Neuraaltherapie

Neuraaltherapie is een regulerende therapie.

Het autonoom zenuwstelsel regelt alle automatische functies. Bepaalde functies zijn gestoord, met klachten als gevolg, door storingen in de elektrische lading van de cellen en het cel milieu. De cellen zijn gedepolariseerd.

Met inspuitingen van procaïne helpen we de celladingen te herstellen, waardoor de cellen hun zelf genezend vermogen terugvinden. De cellen repolariseren.

Je kan neuraaltherapie best vergelijken met het herstellen van een platte batterij in de auto: met behulp van een andere batterij wordt de platte batterij terug opladen. Inspuiten van procaïne die zelf een elektrische lading heeft van 290 mV werkt als externe batterij om de cel-batterij terug op te laden. Dit werkt alleen als de cel zelf en de cel batterij niet te erg beschadigd zijn.

Neuraaltherapie valt onder te verdelen in segmenttherapie en stoorveldtherapie.

Segmenttherapie

De neuraaltherapeutische behandeling begint in principe met segmenttherapie. Dat wil zeggen dat getracht wordt om vanuit het segment (de plaats van de klacht en zijn omgeving) het verkeerd functioneren van de betreffende orgaansystemen weer in evenwicht te brengen, dwz reguleren . Dit geschiedt door injecties van procaïne op de plaats van het pijngevoel, in de huid, de spieren,. Dit kan eventueel gecombineerd worden met enkele diepere injecties ter hoogte van de uittreedplaatsen van verschillende zenuwen, plaatsen bij de wervel en gangila of zenuwknooppunten, nabij of in bloedvaten ...

Stoorveldtherapie

Ook is het mogelijk dat stoorvelden, die in en buiten het aangedane segment zijn gelegen, verantwoordelijk zijn voor de klachten. Vergelijk dit met een schakelaar die ver van de lamp verwijderd is : stoort die schakelaar dan brandt de lamp niet. Een injectie in dit stoorveld (het herstel van de schakelaar) kan een seconden-fenomeen opleveren. Dit houdt in dat de klachten na een injectie acuut verdwijnen, ‘binnen de seconde’. Een injectie in de amandelpolen kan bijvoorbeeld een rugpijn acuut doen verdwijnen. Dit is niet altijd het geval want soms zijn er meerdere stoorvelden tegelijkertijd aanwezig en moet er verder gezocht worden.

De neuraaltherapeutische behandeling 

Die bestaat uit meerdere injecties op diverse plaatsen. Soms zal er al direct een verandering te merken zijn. Dit is een gunstig teken. Deze verandering (bijvoorbeeld pijnverlichting) kan enkele uren tot dagen aanhouden. Daarna kan de klacht weer terug komen. Door herhaalde behandelingen wordt de klachtenvrije periode steeds langer, totdat de klacht uiteindelijk niet meer terugkomt.
Soms kan er een initiële verslechtering zijn, wat dikwijls het geval is in regulatietherapieën.

Bijwerkingen 

Bijwerkingen zijn er quasi niet buiten de initiële verergering die van korte duur is.

Soms werkt die therapie niet wegens een dieper gelegen blokkade in de regulatiefuncties . Hiervoor worden dan specifieke ‘umstimmungstherapieën gebruikt zoals vb. ozontherapie om het lichaam opnieuw reactie bekwaam te maken.

Ik heb er meer dan 30 jaar ervaring mee en vind dit nog steeds een fantastische therapie.

Bij welke kwalen werkt neuraaltherapie

 • Alle pijnproblematiek , rugpijn, nekpijn, schouder pijn,
 • Gevolgen van whiplash
 • Hoofdpijn, migraine
 • Chronisch sinusitis (ook acute)
 • Pees en spierontstekingen
 • Artrosepijn, …
 • Blijvende lachten na sportletsels of ongevallen
 • Pijnen na operaties, littekens ..
 • Functiestoornissen, zoals spijsverteringsstoornissen
 • Blaasstoornissen
 • Gynecologische problemen
 • Prostaatklachten
 • Sudeck
 • Klachten waar ‘niets te vinden is’…

Bij welke kwalen werkt neuraaltherpie niet

Bij alle ziekten waar de celfunctie reeds erg gestoord is, zoals bijv.:

 • Alzheimer, MS,
 • Neurologische stoornissen
 • Zenuwschade
 • Kanker
 • Leucemie
 • Levercirrhose
 • Nierinsufficientie
 •  …

Werkplek integratief leven voor een vervuld, inspirerend en passioneel leven

Consultatie: na telefonische afspraak
Cannegatstraat 6
B-9880 Lotenhulle
+32 (0)9 375 22 05
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


disclaimer
privacy

Privacy

Dr. Rita Dousselaere hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van meer informatie, het inschrijven op een themanamiddag,… Deze informatie zal enkel gebruikt worden in dit kader. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dr. Rita Dousselaere, Cannegatstraat 6, B-9880 Aalter of via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., gratis de mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Dr. Rita Dousselaere kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

webdesign eXponent