Skip to main content

Voeding 

We zijn wat we eten

Van het moment van de bevruchting hebben we en organisme dat leeft, dwz er ‘zit leven in’ het beweegt. Dit is ons metabolisme. Die beweging, dat leven, dat metabolisme bestaat uit opname, opbouw, onderhoud, afbraak en afvoer. Een foetus neemt voedingsstoffen van de moeder, bouwt hiermee zijn organisme. Hetgeen opgebouwd is moet onderhouden worden en daar zij voedingsstoffen voor nodig. Hier ontstaan er ok afvalproducten die afgevoerd moeten worden en hiervoor heb je ok de nodige voedingsstoffen nodig.

Het is zo klaar als pompwater dat je wordt wat je eet: dien je goede voedingstoffen toe dan gedijt het lichaam. Neem je slechte, minderwaardige of toxische belast voedsel in dan zal je lichaam minder goed of in het slechtste geval niet meer functioneren. De aanvoer moet ook voldoende zijn. Zijn er tekorten dan zijn er functies die niet of onvoldoende werken, met klachten en ziekten als gevolg.

Ieder moment zijn er miljoenen chemische reacties in miljarden cellen. Alles wordt perfect gecoördineerd buiten onze bewuste wil om. Dit is het wonder van het leven en het is perfect. Waar we wel met onze wil controle over hebben is hetgeen we in onze mond steken.

Wat is gezonde voeding

Aangezien ons lichaam een deel van de natuur is, van dit ecosysteem, en dus ook onderhevig aan de natuurwetten is het nodig dat we de nederigheid aan de dag leggen om ons hiernaar te schikken. ( uitgebreide info zie Ayurvedische basisprincipes).
Er bestaan veel diëten: veganistisch, vegetarisch, macrobiotisch, geen granen, veel granen, geen vetten, veel vetten, proteïne-dieet, alleen rauw voedsel, bloedgroependieet, paleodieet…… Ieder dieet vertelt wel een stukje waarheid.

Wat ligt er aan de basis

Terugkeren naar onze natuurlijke staat

Het terugkeren naar onze natuurlijke staat, naar het ZUIVER voedsel zoals het ter beschikking gesteld is voor miljoenen jaren door de natuur.
Eet zo ‘dicht mogelijk bij grond’: vanuit de aarde op je bord met zo weinig mogelijk bewerkingen en chemische toevoegingen, dus VERS. Hoe meer bewerkingen, hoe meer er kapot is of verloren gegaan, bijv. bij het koken gaan er vitaminen kapot, als je kookwater afgiet gaan er veel mineralen verloren.

Als mensheid zijn we ongeveer 5 miljoen jaar oud. Het menselijk organisme leefde en floreerde in harmonie met de omgeving. Het voedsel van de jagers en plukkers was groenten, fruit, vruchten, noten en zaden, vlees en vis. Zo’n 10.000 jaar terug is de landbouw en de veeteelt ontstaan en hiermee het verbouwen van granen en kweken van dieren voor vlees en melk. Er zijn ook veranderingen in de genen gekomen, waardoor het verteren van granen en melk mogelijk was.

De laatste 100 jaar zijn er enorm veel veranderingen gebeurd door de industriële productie van voedingsmiddelen. Er is:

 • Massaproductie,
 • Forceren, kunstmeststoffen,
 • Rafineren, concentreren,
 • Bewerken om te bewaren, vb bestralen, gassen, .
 • Toevoegen van chemische stoffen , smaakversterkers, bewaarmiddelen
 • Genetische mannipulatie..

Veel van wat we eten staat ver van onze oorspronkelijke natuur en in die 100 jaar is er (nog) geen genetische aanpassing gebeurd.

Wat zijn de consequenties:

 • Spoorelementen, mineralen tekort door eenzijdige bemesting
 • Raffinage, verwijderen van essentiële nutriënten, bijv. suiker
 • Vernietigen van vitaminen, en andere nutriënten door verhitting, bevriezen, drogen, ...
 • Grote toxische belasting door onnatuurlijke chemische middelen in de bemesting, onkruidbestrijding en insecticiden
 • Belasting van milieu en dus gewassen door chemische vervuiling, zware metalen, PCB’s…
 • Toxische belasting door chemische toevoegsels in eten, kleurstoffen bewaarmiddelen, smaakmakers ….
 • Genetische manipulatie met het creëren van lichaams- en natuurvreemde eiwitten

Het is niet te verwonderen dat er zoveel chronische zieken zijn. 

We zijn gemaakt om gezond te leven tot op het einde en dan in de slaap of na een korte periode van ziek zijn te sterven. In onze welvaartsmaatschappij leven we misschien langer, maar niet gezonder. Bij de gemiddelde mens zijn er chronische ziekten vast te stellen vanaf 45-50 jaar (diabetes, hoge bloedruk, hart en vaatziekten, artrose, reuma, ….).

Aanpassing aan constitutie en aan levensstijl

Een zittend leven vraagt minder eten en lichter eten dan iemand die ganse dagen zware arbeid doet. Een kind moet veel opbouwen en heeft relatief ‘stevig‘ voedsel nodig. Een ouder persoon verbruikt niet zoveel is gevoeliger aan toxiciteit door de verminderde eliminatie en moet zuiver en volwaardige voeding innemen.

We zijn allemaal verschillend en hebben andere constituties en dus andere voedselnoden. Maar ook in de opbouw van de constituties zijn we bepaald door wetmatigheden. In Ayurveda, wat letterlijk betekent: ‘kennis van het leven’, heb ik een overkoepelende wijsheid gevonden, die de wetmatigheden van constituties beschrijft en hoe die constitutie gezond houden via voeding. (zie artikel over Ayurveda)

 


Werkplek integratief leven voor een vervuld, inspirerend en passioneel leven