Skip to main content

Voedingsintolleranties

Steeds meer mensen hebben last van voedingsintolleranties. Bepaalde voedinsmiddelen  worden niet verdragen prikkelen/beschadigen darmen met spijsverteringsstoornissen tot gevolg.

Steeds meer mensen hebben last van leaky gut, of lekkende darm. De wand van de dunne darm is beschadigd en de darmfilter werkt niet naar behoren. Er worden stoffen door de darm in het lichaam gebracht die er niet hoeven te zijn. 

Die stoffen zetten zich in allerlei organen vast. Het lichaam verdedigt zich via ontstekingen en die zijn merkbaar door een verhoogde ontstekingsgraad in het lichaam met pijnen ongemakken, allergische reacties  ontstekingen in spieren, ligamenten, gewrichten…  

Oorzaak is o.a. het bewerken van voedsel, het manipuleren van gewassen (bijv. tarwe). Ook melk is anders dan jaren geleden: koeien leven op soya en mais en vroeger op gras, hooi en bieten.

Er is veel meer toxiciteit in de voeding denk maar aan pesticiden, al die bewaar en smaakmiddelen.

En er is veel meer stress: de dunne darm is op lichamelijk niveau wat de hersenen zijn op geestelijk niveau: nl. informatie opnemen.

De hersenen: informatie van de 5 zintuigen (zien, horen, voelen, smaken en ruiken) Er is een overvloed aan visuele prikkels (smartphones,…), geluidsprikkels (verkeer en muziek, ...), geurprikkels (uitlaatgassen), smaken (allerlei voedsel en fastfood), ... Veel mensen leven in stress, kunnen het niet meer verwerken.

Dit heeft een rechtstreeks effect op de darmen, die voeding moeten opnemen.

Stress uit zich veelal met een spanning in de ingewanden/darmen wat de optimale functie van de spijsvertering belemmert.  Problemen met de opname en loslaten van afval.

Ook voedingsintolleranties moeten integratief benaderd worden. 


Werkplek integratief leven voor een vervuld, inspirerend en passioneel leven